Khuyến mãi

NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA - ĐÔNG A - ĐOÀN TỬ HUYẾN - BÌA DA CAO CẤP - BẢN GIỚI HẠN - BÌA TRẮNG -
tiki.vn

NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA - ĐÔNG A - ĐOÀN TỬ HUYẾN - BÌA DA CAO CẤP - BẢN GIỚI HẠN - BÌA TRẮNG -

1.500.000

1.500.000

Thông tin sản phẩm

GIỚI THIỆU THÔNG TIN ẤN PHẨM NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA Tác phẩm Nghệ nhân và Margarita của nhà văn Nga Mikhail Bulgakov lần đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam năm 1989, qua bản dịch của dịch giả Đoàn Tử Huyến. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Bulgakov, đưa tên tuổi ông vào danh sách những tác gia vĩ đại nhất thế giới. Còn dịch giả Đoàn Tử Huyến thì đánh giá bản dịch tiếng Việt cuốn Nghệ nhân và Margarita là công trình dịch thuật lớn nhất, công phu và tâm đắc nhất trong sự nghiệp của ông. Cho đến nay, đ