Khuyến mãi

Minh hoạ màu 300 TRÒ CHƠI TƯ DUY CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HARVARD  Mensa - Hoài Nha minh hoạ -Đông A - NXB Dân Trí
tiki.vn

Minh hoạ màu 300 TRÒ CHƠI TƯ DUY CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HARVARD Mensa - Hoài Nha minh hoạ -Đông A - NXB Dân Trí

144.000

144.000

Thông tin sản phẩm

300 trò chơi tư duy của sinh viên trường đại học Harvard là cuốn sách trò chơi bán chạy với số lượng 10 triệu bản trên thế giới, gồm các trò chơi tư duy kinh điển của thế giới, khơi dậy và phát triển toàn diện tiềm năng trí tuệ, dẫn tới thành công. Đúc kết những tinh hoa trong việc rèn luyện tư duy của trường Đại học Harvard, cuốn sách 300 trò chơi tư duy của sinh viên trường đại học Harvard giúp khơi dậy và phát triển tiềm năng trí tuệ, nâng cao khả năng quan sát, phân tích, suy luận, phán đoán, tưởng tượn