Khuyến mãi

Miếng Da Lừa Trí Việt
tiki.vn

Miếng Da Lừa Trí Việt

69.200

82.000

Thông tin sản phẩm

Miếng Da Lừa Tiểu thuyết Miếng da lừa 1831 là một trong những tác phẩm xuất sắc đầu tiên của Honoré de Balzac, tiếp sau cuốn tiểu thuyết lịch sử Những người Suăng 1829, chấm dứt giai đoạn những tiểu thuyết ly kỳ, kỳ quặc mà sau này tác giả tự mình gọi là thứ Văn chương con lợn, và mở đầu bước phát triển mới trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn sau mười năm tìm tòi, mò mẫm, gian khổ, lâu dài. Từ nay Balzac đi hẳn vào con đường lớn của chủ nghĩa hiện thực mà Miếng da lừa là một trong những mốc đầu tiên.