Khuyến mãi

Mật Mã Thần Số Học
tiki.vn

Mật Mã Thần Số Học

127.300

134.000

Thông tin sản phẩm

Mật Mã Thần Số Học Đây là công trình khoa học với phương pháp độc đáo dựa trên hệ thống Pythagoras để tiên đoán về vận mệnh và cuộc sống con người là cuốn sách thể loại tiên tri bán chạy nhất. Hiện tại đã có 16 triệu bản được bán ra , được dịch ra 25 ngôn ngữ trên thế giới Là khám phá mới với nghệ thuật đơn giản của số học, tiết lộ cho ta biết toàn bộ về bản thân và mọi người Thể hiện diễn biến của cuộc đời và con đường sự nghiệp để đưa ra quyết định cho chính mình - quyết định cho bản thân - quyết định t