Khuyến mãi

MARTIN HEIDEGGER - Vật, Xây Ở Suy Tư, Nguồn Gốc Của Tác Phẩm Nghệ Thuật, Tồn Tại và Thời Gian - Bản cao cấp
tiki.vn

MARTIN HEIDEGGER - Vật, Xây Ở Suy Tư, Nguồn Gốc Của Tác Phẩm Nghệ Thuật, Tồn Tại và Thời Gian - Bản cao cấp

1.080.000

1.080.000

Thông tin sản phẩm

Tập sách này giới thiệu bản dịch và chú giải bốn tuyệt phẩm của Martin Heidegger 1989-1976 1. VẬT Das Ding The Thing 2. XÂY Ở SUY TƯ Bauen Wohnen Denken Building Dwelling Thinking 3. NGUỒN GỐC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT Der Ursprung des Kunstwerkes The Origin of the Work of Art 4. Phần dẫn nhập của danh phẩm TỒN TẠI VÀ THỜI GIAN Sein und ZeitBeing and Time, với nhan đề Trình bày về ý nghĩa của câu hỏi về Tồn Tại, gồm hai chương với 8 đoạn. Các bản dịch trên được sắp xếp đơn giản theo mức độ