Khuyến mãi

Ma Trận Án Tập 2
tiki.vn

Ma Trận Án Tập 2

89.500

100.000

Thông tin sản phẩm

Ma Trận Án Tập 2 Vơi môt chiêc may tinh nôi mang, bât cư ai cung co thê giêt ngươi. Chi cân vao trang web đo, gơ ra cai tên ngươi muôn giêt. Tât ca băt đâu khi viên canh sat Lanh Kinh Han bươc vao môt tiêm căt toc gôi đâu, đê rôi tim thây Han Phong, môt ga lưu manh bân thiu, lươi nhac va hao săc hang nhât. Cung la môt tham tư săc sao, đa năng va thông minh chưa tưng co. Theo chân Lanh Kinh Han, Han Phong liên tuc bi cuôn vao hang l