Khuyến mãi

Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 - Nghe Hiểu Kèm CD
tiki.vn

Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 - Nghe Hiểu Kèm CD

54.900

65.000

Thông tin sản phẩm

Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 - Nghe Hiểu Năng lực Nhật ngữ N3 là chứng chỉ tiếng Nhật cơ bản nhất mà các công ty Nhật và phần lớn các trường Đại học của Nhật Bản đều yêu cầu. Có nghĩa là nếu bạn có chứng chỉ năng lực Nhật ngữ N3 thì bạn sẽ có cơ hội vào làm việc trong các công ty Nhật hoặc qua Nhật du học. Bộ sách Nihongo somatome N3 này được xuất bản nhằm giúp bạn có được những kiến thức cần thiết một cách nhanh chóng, hiệu quả và hoàn thành tốt kỳ thi năng lực Nhật ngữ N3. Bộ sách này có 5 quyển Hán tự