Khuyến mãi

Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tiki.vn

Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

232.000

425.000

Thông tin sản phẩm

Ngày 01-4-2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 472021NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Theo đó, việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau Cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới Cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập Cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập. Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi t