Khuyến mãi

Louis Pasteur - Gregor Mendel Và Cuộc Cách Mạng Sinh Học, Y Khoa
tiki.vn

Louis Pasteur - Gregor Mendel Và Cuộc Cách Mạng Sinh Học, Y Khoa

153.000

180.000

Thông tin sản phẩm

Louis Pasteur - Gregor Mendel Và Cuộc Cách Mạng Sinh Học, Y Khoa Louis Pasteur - Đại Ân nhân của Nhân loại Gregor Mendel - Cha đẻ của Di truyền học hiện đại Hai nhà sinh học khổng lồ của thế kỷ 19, rất trùng hợp, cùng sinh năm 1822, cùng nêu lên những định luật ĐẦU TIÊN của sinh học, cùng châm ngòi cho cuộc cách mạng sinh học và y khoa từ giữa thế kỷ 19 cho tới nay Kỳ diệu hơn nữa, Định luật Tạo Sinh do Pasteur khám phá và Định luật Mendel về Di truyền, mặc dù hoàn toàn độc lập, nhưng cùng gợi ý cho thấy s