Khuyến mãi

Logic Của Sự Khám Phá Khoa Học
tiki.vn

Logic Của Sự Khám Phá Khoa Học

433.000

550.000

Thông tin sản phẩm

Karl Raimund Popper 2871902 - 1791994, nhà triết học Anh, gốc Áo, nguyên Giáo sư Học viện Kinh tế London, được đánh giá là một trong những nhà triết học về khoa học có nhiều ảnh hưởng nhất thế kỉ XX. Ông có nhiều công trình nghiên cứu rất sâu về lĩnh vực triết học xã hội và chính trị. Tu tuơng triêt hoc cua ong bao trum cac linh vưc Triêt hoc khoa hoc vơi cac tac phâm Logic của sự khám phá khoa hoc Logik der Forschung, Wien, 1934, Phong đinh va Bac bo Conjectures and Refuta