Khuyến mãi

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh 15 - Xây Đắp Nhà Lý Tái Bản
tiki.vn

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh 15 - Xây Đắp Nhà Lý Tái Bản

31.500

35.000

Thông tin sản phẩm

Dựng nên nhà Lý là Lý Thái Tổ nhưng sự phát triển mạnh mẽ của nước ta dưới thời Lý lại diễn ra trong những năm Lý Thái Tông cai trị. Vua sáng tôi hiền, hết lòng vì dân vì nước, dân chúng được no đủ, an vui. Vì thế, khi vua băng hà, trăm họ tiếc thương, tôn người là bậc minh quân.