Khuyến mãi

Letts Make It Easy - Maths Age 5-6
tiki.vn

Letts Make It Easy - Maths Age 5-6

78.600

98.000

Thông tin sản phẩm

Letts Make It Easy - Maths Age 5-6 Bộ sách Letts Make It Easy được biên soạn cập nhật những thay đổi trong chương trình quốc gia về giáo dục phổ thông của Anh, được bắt đầu áp dụng từ tháng 9 năm 2014. Chương trình quốc gia về giáo dục phổ thông của Anh bao gồm các môn học bắt buộc như Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, và được tổ chức dựa trên các khối lớp Key Stage - ứng với các độ tuổi học sinh. Letts Make It Easy - Maths Age 5-6 cung cấp các hoạt động vui học theo sát chuẩn kiế