Khuyến mãi

Lão Khoa Đại Cương
tiki.vn

Lão Khoa Đại Cương

78.000

78.000

Thông tin sản phẩm

Già hóa dân số đang là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Việt Nam là một trong mười quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Sự già hóa dẫn đến nhiều thay đổi về chức năng tâm lý, sinh lý của cơ thể. Vì vậy, vấn đề chẩn đoán và điều trị bệnh ở người cao tuổi cũng cần có sự thay đổi. Cuốn sách bao gồm các vấn đề từ tổng quan đến cụ thể, là tài liệu hữu ích cho sinh viên, học viên và các bác sĩ lâm sàng, đặc biệt là các bác sĩ chuyên ngành lão khoa.