Khuyến mãi

Kỳ Thư Cho Bách Gia
tiki.vn

Kỳ Thư Cho Bách Gia

450.500

530.000

Thông tin sản phẩm

Kỳ thư cho bách gia Trải qua nhiều ngàn năm từ khi ra đời, Dịch học đã có sự phát triển sâu rộng và được áp dụng vào hầu hết các mặt của đời sống, từ chính trị, văn hóa đến kinh tế Các sách dịch, bình, chú về kinh Dịch đã lên đến thiên kinh vạn quyển. Vạn vật không thoát khỏi quy luật cân bằng, có nhân này thì được quả kia, có sự này dẫn ra sự khác. Dịch học là sự cân bằng được thể hiện ở Thể, Dụng. Đó là cơ sở để người xưa dự đoán, ví dụ như khi một đứa trẻ đủ điều kiện mới được hình thành, đủ tháng năm