Khuyến mãi

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP TOÀN THƯ - LUẬN GIẢI HIỆN TƯỢNG KHẮC ỨNG VÀ CÁT - HUNG CỤC
tiki.vn

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP TOÀN THƯ - LUẬN GIẢI HIỆN TƯỢNG KHẮC ỨNG VÀ CÁT - HUNG CỤC

110.000

110.000

Thông tin sản phẩm

Khác với Thời Gia biểu thị 1080 Cục được lần lượt thay đổi theo mỗi canh giờ gồm 2 tiếng đồng hồ thì Nhật Gia biểu thị 1080 Cục được lần lượt phân bố theo theo 365 ngày trong năm, mỗi ngày sẽ là 1 cục trong 1080 Cục.