Khuyến mãi

Kính Vạn Hoa - Tập 8 Tấm Huy Chương Vàng - Cỗ Xe Ngựa Kì Bí - Giải Thưởng Lớn Tái Bản 2022
tiki.vn

Kính Vạn Hoa - Tập 8 Tấm Huy Chương Vàng - Cỗ Xe Ngựa Kì Bí - Giải Thưởng Lớn Tái Bản 2022

73.100

86.000

Thông tin sản phẩm

Kính Vạn Hoa là tác phẩm công phu của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, trước hết là tình yêu của tác giả, trách nhiệm của tác giả, tâm huyết của tác giả đối với sự nghiệp đào tạo giáo dục thế hệ trẻ. Phải nói tâm hồn của tác giả phải trẻ hóa đến mức nào, phải có vốn sống và tình yêu trẻ em đến mức nào, thâm nhập vào thế giới trẻ em đến mức nào mới có thể viết được một bộ sách dày hơn 40 tập như vậy. Hôm nay có biết bao nhiêu vấn đề về đời sống học đường, đời sống gia đình của các em nhưng có thể nói một số tác giả