Khuyến mãi

Im lặng, như lời chia tay
tiki.vn

Im lặng, như lời chia tay

100.800

100.800

Thông tin sản phẩm

Im lặng, bông hoa nở. Buổi tối nó hãy còn búp. Sáng hôm sau, sắc hương phơi phới. Cũng trong im lặng. Im lặng, bông hoa tàn. Tàn phai dần dần đến. Nhưng bướm vẫn cứ vờn thăm. Cho đến khi cánh rụng. Hoa rụng, nhưng nơi mỗi cánh hoa rơi, bao nhiêu chân bướm vẫn còn lưu dấu. Bông hoa tàn có hai lời từ biệt từ biệt cành và từ biệt bướm. Cả hai lời đều là lời không nói. Quyển sách mỏng này mơ mộng được nói lời chia tay như vậy. Bởi vì trang giấy mở ra trước đây đã từng mơ mộng được là hoa mời bướm, trang giấy k