Khuyến mãi

Hướng Dẫn Xác Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư, Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Xác Định Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Kỹ Thuật Và Đo Bóc Khối Lượng Công Trình
tiki.vn

Hướng Dẫn Xác Định Quản Lý Chi Phí Đầu Tư, Bảo Trì Công Trình Xây Dựng, Xác Định Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Kỹ Thuật Và Đo Bóc Khối Lượng Công Trình

264.000

420.000

Thông tin sản phẩm

Ngày 3182021, Bộ Xây dựng cũng ban hành Thông tư 112021TT-BXDhướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tưsố132021TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.Thông tưlà cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầutưxây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước. Tiếp theo đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 142021TT-BXD ngày 0892021, có hiệu lựctừngày 01112021, thay thếThông tưsố