Khuyến mãi

HƯỚNG DẪN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ HỘ TỊCH
tiki.vn

HƯỚNG DẪN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ HỘ TỊCH

375.050

395.000

Thông tin sản phẩm

Hoạt động bổ trợ tư pháp có vai trò quan trọng trong việc giúp cho các hoạt động tư pháp vận hành thông suốt và thuận lợi. Vì vậy, để các hoạt động này đạt hiệu quả trên thực tế, Nhà nước đã không ngừng từng bước hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực bổ trợ tư pháp bao gồm những quy định mới như TT số 012021TT-BTP ngày 03-02-2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật công chứng TT số 012020TT-BTP ngày 03-3-2020 Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều cùa nghị định số 232015