Khuyến mãi

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp & Những Điều Cần Biết Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
tiki.vn

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Doanh Nghiệp & Những Điều Cần Biết Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

260.000

450.000

Thông tin sản phẩm

Ngày 01 tháng 04 năm 2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 472021NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Doanh Nghiệp 2020 thay thế Nghị định số 812015NĐ-CP, Nghị định số 932015NĐ-CP, Nghị định số 962015NĐ-CP và Quyết định số 352013QĐ-TTg. Nghị Định 47 sẽ hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến doanh nghiệp và cụ thể hóa một số vấn đề chưa được ghi nhận cụ thể trong Luật Doanh Nghiệp 2015 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 04 năm 2021. Nhằm giúp cho bạn đọc kịp thời nắm bắt những n