Khuyến mãi

Hướng Dẫn Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Trung Học Cơ Sở Trong Dạy Học Ngữ Văn
tiki.vn

Hướng Dẫn Kiểm Tra, Đánh Giá Năng Lực Học Sinh Trung Học Cơ Sở Trong Dạy Học Ngữ Văn

57.600

57.600

Thông tin sản phẩm

Nội dung Chương 1 Yêu cầu đối với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trung học cơ sở trong dạy học ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Chương 2 Hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trung học cơ sở trong dạy học ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Chương 3 Hướng dẫn xây dựng công cụ đánh giá năng lực học sinh trung học cơ sở trong dạy học ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018