Khuyến mãi

Hũ thủy tinh Italy Bormioli Rocco Fido thân tron, năp ron kin hơi, cât trư thưc phâm trong ngăn đông tu lanh - 1000ml
tiki.vn

Hũ thủy tinh Italy Bormioli Rocco Fido thân tron, năp ron kin hơi, cât trư thưc phâm trong ngăn đông tu lanh - 1000ml

194.750

205.000

Thông tin sản phẩm

THÔNG TIN SAN PHÂM Tên san phâmHu thuy tinh Bormioli Fido năp cai kin hơi thân tron Thương hiêu Bormioli Rocco Xuât xư Italy Chât liêu Thuy tinh Dung tich 130ml, 200ml, 750ml, 1000 ml ĐĂC ĐIÊM NÔI BÂT -Hu thuy tinh Bormioli Rocco Fido năp cai kin hơi thân tronvơi môt hinh dang đươc thiêt kê đăc biêt dung đê bao quan thưc phâm đông lanh va san phâm ly tương cho cac muc đich thanh trung truyên thông va kin hơi. -Cac dung t