Khuyến mãi

Giàu Từ Chứng Khoán Tái Bản 2018
tiki.vn

Giàu Từ Chứng Khoán Tái Bản 2018

104.000

139.000

Thông tin sản phẩm

Giàu Từ Chứng Khoán Tái Bản 2018 Những quy tắc vượt thời gian đã đạt được các giao dịch đem lại nhiều lợi nhuận nhưng ít rủi ro từ 5 huyền thoại về đầu tư chứng khoán. Sau một thế kỉ với sự tồn tại của mọi loại hình thị trường và mọi hình thái kinh tế, năm nhà kinh doanh chứng khoán đã xây dựng và hoàn thiện những quy tắc để thành công trên thị trường chứng khoán. Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của năm nhà kinh doanh cổ phiếu để đạt được thành công rực rỡ trên thị trường đầy tiềm năng nhưng