Khuyến mãi

Giáo Trình Vi Điều Khiển ARM. Hướng Dẫn Sử Dụng STM32
tiki.vn

Giáo Trình Vi Điều Khiển ARM. Hướng Dẫn Sử Dụng STM32

142.300

150.000

Thông tin sản phẩm

Giáo trình vi điều khiển ARM Hướng dẫn sử dụng STM32. Gồm 2 phần Phần 1 Gồm 7 chương lý thuyết từ chương 1 đến chương 7 CHƯƠNG 1 CÀI ĐẶT Trong phần 1 được hướng dẫn cài đặt các công cụ phần mềm cần thiết để lập trình ARM qua 7 bài tập sau BÀI TẬP 1 CÀI ĐẶT STM32CUBEMX. BÀI TẬP 2 CÀI ĐẶT KEIL C V5. BÀI TẬP 3 CÀI ĐẶT PACKAGE STM32F10X TRÊN STM32CUBEMX VÀ KEIL C. BÀI TẬP 4 KẾT NỐI MẠCH NẠP ST-LINK V2 VỚI STM32F103. BÀI TẬP 5 SỬ DỤNG STM32CUBEMX VÀ KEIL C LẬP TRÌNH CHO STM32. BÀI TẬP 6 SỬA LỖI CHƯƠNG