Khuyến mãi

Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng
tiki.vn

Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng

113.800

120.000

Thông tin sản phẩm

Cuốn sách đề cập tới 5 nhóm nội dung chính, tương ứng với 5 chương sau đây Chương 1 - Lý luận chung về sản phẩm truyền thông đại chúng và tổ chức sản phẩm truyền thông đại chúng Chương 2 - Quy trình và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng trong tổ chức sảnxuất sản phẩm truyền thông đại chúng Chương 3 - Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông in ấn Chương 4 - Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông số Chương 5 - Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng bằng thiết bị di động nhà xuất bản thông tin và truyền t