Khuyến mãi

Giáo Trình Tài Chính Công
tiki.vn

Giáo Trình Tài Chính Công

179.550

189.000

Thông tin sản phẩm

Giáo trình tài chính công được tổ chức biên soạn bởi đội ngũ các giảng viên thuộc bộ môn tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường đại học Kinh tế đại học Quốc Gia Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu học liệu cho sinh viên hệ cử nhân đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho hệ sau đại học với thời lượng 3 tín chỉ. Sao chỉnh được biên soạn trên cơ sở kế thừa những tinh hoa đề cập một số sách và giáo trình đặc biệt các sách nước ngoài về kinh tế công cộng và tài chính công đã được lưu hành rộng rãi.