Khuyến mãi

Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch  KT
tiki.vn

Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch KT

237.300

250.000

Thông tin sản phẩm

Sách - Giáo Trình Quản Trị Chiến Lược Trong Tổ Chức Du Lịch Ngày nay, trong môi trường toàn cầu và quốc tế hóa ngày càng sâu rộng Tất cả đã đặt các tổ chức kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, vào một môi trường hết sức năng động. Trong môi trường ấy, một câu hỏi được đặt ra tại sao có tổ chức lại thành công, trong khi một số tổ chức khác lại thất bại Làm thế nào để tăng cơ hội thành công nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững. Công nghiệp dịch vụ cũng không nằm ngoài bối cảnh này, nhất là dịch vụ du lịch. Tỷ t