Khuyến mãi

Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán
tiki.vn

Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

141.000

150.000

Thông tin sản phẩm

Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính đặc biệt, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở các quốc gia trên thế giới. Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới đã khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Những tác động của thị trường này đối với sự pháp triển kinh tế xã hội nói chung và doanh nghiệp, nhà đầu tư nói riêng là không nhỏ. Các quan hệ phát sinh trên thị trường