Khuyến mãi

Giáo Trình Luật Quốc Tế Dùng trong cá trường đại học chuyên ngành luật, ngoại giao
tiki.vn

Giáo Trình Luật Quốc Tế Dùng trong cá trường đại học chuyên ngành luật, ngoại giao

60.000

60.000

Thông tin sản phẩm

Nội dung Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về luật quốc tế và mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia Chương 2 Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế Chương 3 Chủ thể của luật quốc tế Chương 4 Luật điều ước quốc tế Chương 5 Dân cư trong luật quốc tế Chương 6 Lãnh thổ trong luật quốc tế Chương 7 Luật biển quốc tế Chương 8 Luật hàng không quốc tế Chương 9 Luật tổ chức quốc tế Chương 10 Luật ngoại giao và lãnh sự Chương 11 Giải quyết tranh chấp quốc tế Chương 12 Cơ quan tài phán quốc tế