Khuyến mãi

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Chung Dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an
tiki.vn

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Chung Dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an

55.100

55.100

Thông tin sản phẩm

Giáo trình cung cấp khá đầy đủ kiến thức cơ sở về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xử lý tội phạm và xác định các vấn đề liên quan đến tội phạm trong Luật hình sự