Khuyến mãi

Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng
tiki.vn

Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng

122.550

129.000

Thông tin sản phẩm

Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng Trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân Hàng của Trường đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội, môn Kinh tế tiền tệ ngân hàng thuộc môn học bắt buộc. Đây là môn học được giảng dạy cho sinh viên ở giai đoạn chuyên ngành, tức là khi sinh viên đã học xong khối kiến thức chung, cơ bản, trong đó có môn Kinh tế học với hai phần Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô. Kinh tế Tiền tệ Ngân hàng là môn học nghiên cứu sự vận động của hệ thống tài chín