Khuyến mãi

Giáo Trình Cấu Tạo Kiến Trúc
tiki.vn

Giáo Trình Cấu Tạo Kiến Trúc

124.460

127.000

Thông tin sản phẩm

Giáo Trình Cấu Tạo Kiến Trúc được viết theo đề cương môn học Cấu tạo kiến trúc, cuốn sách là sự kết hợp khá đầy đủ của những chi tiết cấu tạo kiến trúc của một công trình xây dựng dân dụng. Có kết cấu nội dung gồm 3 phần trình bày về những vấn đề chung, cấu tạo nhà dân dụng, cấu tạo nhà công nghiệp sẽ giúp các bạn hiểu thêm hơn về Cấu tạo kiến trúc. Phần I Những vấn đề chung Phần II Cấu tạo nhà dân dụng 1. Nền móng 2. Móng, nền nhà và hè rảnh 3. Tường, cột, khung 4. Cửa sổ và cửa đi 5. Sàn bê tông cốt th