Khuyến mãi

Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Trong Những Tình Huống Thông Thường Kèm VCD
tiki.vn

Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Trong Những Tình Huống Thông Thường Kèm VCD

63.000

78.000

Thông tin sản phẩm

Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh Trong Những Tình Huống Thông Thường 1. Gọi điện 2. Đến thăm một người bạn 3. Chào hỏi và giới thiệu 4. Gợi ý dùng món điểm tâm 5. Gọi món ăn 6. Làm ơn tính hóa đơn đi 7. Gặp một người bạn 8. Xe của bạn thế nào 9. Nói về xe lửa Mời các bạn đón đọc