Khuyến mãi

Dịch Học Giản Yếu - Diễn Giải Và Ứng Dụng ĐN
tiki.vn

Dịch Học Giản Yếu - Diễn Giải Và Ứng Dụng ĐN

376.000

396.000

Thông tin sản phẩm

Dịch Học Giản Yếu - Diễn Giải Và Ứng Dụng Dịch học được xem là môn Triết học Dự đoán học, theo sát quy luật tự nhiên trong văn hóa của người Á Đông nói chung. Môn khoa học này được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực đời sống, như Thiên văn học, Địa lý, Quân sự, Nhân mệnh học, SáchDịch Học Giản Yếu - Diễn Giải Và Ứng Dụngđược trình bày một cách khoa học từ căn bản đến chuyên sâu, đơn giản và dễ hiểu phân tích và giải thích đầy đủ về 64 quẻ của Kinh Dịch theo khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã h