Khuyến mãi

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC TẬP 1 - Bản Đặc BIệt
tiki.vn

ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC TẬP 1 - Bản Đặc BIệt

194.000

269.000

Thông tin sản phẩm

Xuất thân từ hoàng tộc, từng việc Sở Uyên làm đều như đi một nước cờ thoạt nhìn không có gì, nhưng lại ảnh hưởng đến cả đại cục. Đăng cơ năm mười tám tuổi, chưa tới nửa năm sau Vân Nam đã xảy ra chiến loạn, mặc dù các lão thần đương triều mỗi người một tâm tư khác nhau nhưng đều muốn xem tân đế sẽ xử lý cục diện này như thế nào. Chẳng ngờ tân đế ở kinh đô còn chưa kịp động thủ thì ở ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoàn Bạch Nguyệt đã tự xuất binh dẹp loạn, thế như chẻ tre, chưa quá nửa năm đã bình định gi