Khuyến mãi

ĐẶT CƠ SỞ CHO SIÊU HÌNH HỌC VỀ ĐỨC LÝ - IMMANUEL KANT
tiki.vn

ĐẶT CƠ SỞ CHO SIÊU HÌNH HỌC VỀ ĐỨC LÝ - IMMANUEL KANT

350.000

350.000

Thông tin sản phẩm

Mô tả Ngày nay, trước những khủng hoảng sâu sắc và phức tạp trong đời sống tinh thần, đạo đức học ngày càng trở thành trọng tâm đáng chú ý của sinh hoạt triết học. Trong rất nhiều nền đạo đức học khác nhau, đạo đức học Kant giữ vai trò đặc biệt quan trọng và được chú ý đặc biệt không chỉ vì nó có ảnh hưởng sâu rộng trong nghị luận đạo đức học, mà còn hứa hẹn mang lại những lời giải hữu ích và kịp thời cho những vấn đề bức xúc do xã hội đặt ra. Việc xây dựng ý thức đạo đức và lương tâm cá nhân giúp con người