Khuyến mãi

Dẫn Luận Về Tâm Lý Học TB
tiki.vn

Dẫn Luận Về Tâm Lý Học TB

69.700

69.700

Thông tin sản phẩm

Trong cuộc sống, chúng ta luôn ứng xử như những nhà tâm lý học nghiệp dư khi nêu ý kiến về các hiện tượng phức tạp của tâm trí con người, khi chúng ta bày tỏ quan điểm tại sao mình lại hành xử như vậy hay tại sao người khác lại suy nghĩ như vậyTuy nhiên, vấn đề phát sinh khi với cùng một sự việc, mỗi người lại có một cách suy nghĩ và ứng xử khác nhau. Lúc đó, tâm lý học sẽ phát huy vai trò của nó trong nhận thức của chúng ta. Vậy, tâm lý học là gì Tâm lý học được định nghĩa một cách rộng rãi như là khoa