Khuyến mãi

CON CÁ DUNG THÔNG - Thích Nhất Hạnh
tiki.vn

CON CÁ DUNG THÔNG - Thích Nhất Hạnh

175.000

198.000

Thông tin sản phẩm

Bài thơCon cá dung thông, cũng như bài thơHãy gọi đúng tên tôivà nhiều bài thơ khác củaThiền sư Thích Nhất Hạnh, cho chúng ta thấy được thế nào là hành động trên tinh thần Bát Nhã. Chia ra hai phía thù và bạn, người dưới người trên, kẻ mạnh kẻ yếu để mà tranh đấu, để kỳ thị thì đó chưa phải thực sự là hành động phát xuất từ đại bi tâm. Mỗi một cái tên chỉ nhốt được một mảnh vụn của sự sống. Gọi đúng tên trong sự dung thông, tương tức, trùng trùng duyên khởi thì tất cả đều lên tiếng một lần, nhờ đó mà