Khuyến mãi

Combo Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 4 Bản ĐEN TRẮNG  Sách Gíao Khoa  Sách Bài Tập
tiki.vn

Combo Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 4 Bản ĐEN TRẮNG Sách Gíao Khoa Sách Bài Tập

184.100

263.000

Thông tin sản phẩm

Combo Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 4 Bản ĐEN TRẮNG Sách Gíao Khoa Sách Bài Tập 1, Tiếng Hàn Tổng Hợp Trung Cấp 4 Phiên Bản Mới Đen Trắng I. Giới thiệu cuốn giáo trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 4 phiên bản mới Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Trung cấp 4 thuộc bộ giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam phiên bản mới - màu xanh dương. Bộ giáo trình gồm 6 cuốn và được chia làm 3 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao là sơ cấp - trung cấp - cao cấp. Giáo trình tiếng