Khuyến mãi

Combo sách Chữa lành ánh sáng bản thể  Hiện hình ánh sáng  Bàn tay ánh sáng 3 cuốn
tiki.vn

Combo sách Chữa lành ánh sáng bản thể Hiện hình ánh sáng Bàn tay ánh sáng 3 cuốn

661.440

848.000

Thông tin sản phẩm

Combo Chữa lành ánh sáng bản thể Hiện hình ánh sáng Bàn tay ánh sáng Tôi tin rằng Barbara Brennan có thể dễ dàng được xem như một nhà chữa trị bằng bàn tay và thấu thị có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 21. Có thể thấy rõ, công trình của bà mang tính tiên phong và đột phá. Các lý thuyết của Barbara Brennan về Trường Năng lượng Con người HEF đang được trích dẫn rộng rãi. Trên thực tế, các lý thuyết của bà về Trường Năng lượng Con người đã được ứng dụng và được xây dựng thành những thông tin giới thiệu chung