Khuyến mãi

Combo Người truyền ký ức - Lois Lowry 2 cuốn
tiki.vn

Combo Người truyền ký ức - Lois Lowry 2 cuốn

139.000

188.000

Thông tin sản phẩm

  1. NGƯỜI TRUYỀN KÝ ỨC Cho dù một ai đã từng đọc những lời giới thiệu ngắn gọn xung quanh cuốn sách, không đọc cũng không thể nào cảm nhận hết sự kỳ lạ của nó. Người truyền ký ức tuyệt vời ở trí tưởng tưởng và những thông điệp mang theo. Một cộng đồng không được xác định rõ về không gian và thời gian tồn tại, chỉ biết những thành phần của nó có hình hài giống như con người, và một vài cấu trúc cũng giống như con người. Đứng đầu cộng đồng có một Hội đồng quyết định tất thảy mọi việc, dĩ nhiên, vẫn còn một thế