Khuyến mãi

Combo Cool series 7 cuốn
tiki.vn

Combo Cool series 7 cuốn

609.000

610.000

Thông tin sản phẩm

  1. Triết học kỳ thú Nghệ thuật là gì Cùng tìm hiểu nhé Tôi suy nghĩ, vì thế tôi đọc cuốn này Chủ nghĩa duy lý hay chủ nghĩa kinh nghiệm So găng nào Triết học ở mức độ nhập môn được chia làm các lĩnh vực chính siêu hình học, nhận thức luận và luân lý học sau sẽ còn có logic và mỹ học nữa. Tớ thì quy đổi những lĩnh vực ấy thành các câu hỏi đơn giản Đây là gì siêu hình học, Chúng mình biết gì nhận thức luận và Việc này có nên làm không, có tác dụng gì luân lý học Giản dị như thế đấy, T