Khuyến mãi

Combo Chư Tử Tinh Tuyển Liệt Tử  Mặc Tử  Quản Tử Bộ 3 Cuốn KV
tiki.vn

Combo Chư Tử Tinh Tuyển Liệt Tử Mặc Tử Quản Tử Bộ 3 Cuốn KV

416.000

544.000

Thông tin sản phẩm

Combo Chư Tử Tinh Tuyển Liệt Tử Mặc Tử Quản Tử Bộ 3 Cuốn Liệt tử là người nước Trịnh, học thuyết của ông gốc ở Hoàng Đế, Lão tử, gọi là Đạo mà trong cuốn Liệt tử có nhiều ngụ ngôn, giống với Trang Chu. Liệt Tử là sách của Liệt Ngữ Khấu, hay người truyền học thuyết của Liệt Ngữ Khấu, soạn ra. Sách có tám quyển, sau nhà Đường, nhà Tống đặt tên là Sung hư chân kinh hay Sung hư chí đức chân kinh. Triết thuyết của ông chủ trương vô vi, hư tĩnh, hòa đồng với vạn vật, trọng nhân sinh, bình dân,