Khuyến mãi

Combo 2Q Giận - Thích Nhất Hạnh  Muốn An Được An
tiki.vn

Combo 2Q Giận - Thích Nhất Hạnh Muốn An Được An

179.500

179.500

Thông tin sản phẩm

  1. Giận - Thích Nhất Hạnh Giậnđược xuất bản tại Hoa Kỳ ngày 10.9.2001, trước biến cố 11.9.2001 có một ngày. Vì thế Giận đã trở thành quyển sách bán chạy nhất Hoa Kỳ - 50.000 bản mỗi tuần - trong vòng 9 thá Tại Hàn Quốc, quyển sách này đã bán được 1 triệu bản trong vòng 11 tháng. Rất nhiều độc giả nhờ đọc sách này mà đã điều phục được tâm mình, sử dụng ái ngữ lắng nghe để hoà giải với người thân, đem lại hạnh phúc trong gia đình và trong cộng đồng của họ. 2. Muốn An Được An Muốn an thì có an. Vấn đề là ta