Khuyến mãi

Combo 2Q Giận - Thích Nhất Hạnh   Fear - Sợ Hãi Hóa Giải Sợ Hãi Bằng Tình Thương
tiki.vn

Combo 2Q Giận - Thích Nhất Hạnh Fear - Sợ Hãi Hóa Giải Sợ Hãi Bằng Tình Thương

219.500

219.500

Thông tin sản phẩm

  1. Giận - Thích Nhất Hạnh Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay hành động thì chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôư thế là không khôn ngoan. Phải trở về dập tắt lửa trước đã Giận là một cuốn sáchhay của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nó mở ra cho ta những khả năng kỳ diệu, nhưng lại rất dễ thực hành để ta tự mình từng bướát khỏi cơn giận và sống đẹp với xã hội quanh mình. Giận được x