Khuyến mãi

Combo 2 cuốn Cơ sở lí thuyết Galois và Bài tập lí thuyết Galois
tiki.vn

Combo 2 cuốn Cơ sở lí thuyết Galois và Bài tập lí thuyết Galois

95.000

95.000

Thông tin sản phẩm

1.Cơ sở Lí Thuyết Galois Tác giả Dương Quốc Việt, Lê Văn Chua Nhà Xuất Bản NXB Đại học Sư Phạm Số trang 143 Năm xuất bản 2022 Một vài trọng điểm về nhóm Lí thuyết mở rộng trường Nhóm Galois và mở rộng Các kết quả chính và ứng dụng 2.Bài Tập Lí Thuyết Galois Tác giả Dương Quốc Việt CB, Lê Thị Hà, Trương Thị Hồng Thanh, Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Quang Lộc Nhà Xuất Bản NXB Đại học Sư Phạm Số trang 167 Năm xuất bản 2022 Cuốn sách giáo trình Bài tập lí thuyết Galois được biên soạn nhằm đưa