Khuyến mãi

Combo 12 cuốn tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam bản màu tập 1,2,3,4,5,6 kèm sách bài tập
tiki.vn

Combo 12 cuốn tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam bản màu tập 1,2,3,4,5,6 kèm sách bài tập

2.292.000

2.292.000

Thông tin sản phẩm

Phần 1 Luyện tập từ vựng. Phần này giúp cho người học ôn tập và luyện tập nâng cao trên cơ sở các từ vựng phù hợp với nội dung và chủ đề được học trong giáo trình chính. Phần 2 Phần luyện tập ngữ pháp giúp luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học trong giáo trình chính. Ngoài ra, bằng việc so sánh những cấu trúc ngữ pháp đã học trong giáo trình chính giúp người học có thể học ngữ pháp một cách có hệ thống. Phần 3 Phần ôn luyện tổng hợp các kỹ năng giao tiếp như Nghe Nói Đọc Viết. Đặc biệt tro