Khuyến mãi

Cơ Sở Lý Thuyết Môđun Và Vành
tiki.vn

Cơ Sở Lý Thuyết Môđun Và Vành

57.000

57.000

Thông tin sản phẩm

Nội dung sách gồm 7 chương Chương 1 Môđun Chương 2 Môđun nội xạ - Môđun xạ ảnh Chương 3 Vành Artin - Vành Noether Chương 4 Căn và đế Chương 5 Môđun nửa đơn - Vành nửa đơn Chương 6 Vành địa phương - Vành nửa địa phương Phụ lục 1. Phạm trù 2. Hàm tử 3. Tích và đối tích