Khuyến mãi

Chữa Lành Ánh Sáng Bản Thể
tiki.vn

Chữa Lành Ánh Sáng Bản Thể

165.000

220.000

Thông tin sản phẩm

Tôi tin rằng Barbara Brennan có thể dễ dàng được xem như một nhà chữa trị bằng bàn tay và thấu thị có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 21. Có thể thấy rõ, công trình của bà mang tính tiên phong và đột phá. Các lý thuyết của Barbara Brennan về Trường Năng lượng Con người HEF đang được trích dẫn rộng rãi. Chữa Lành Ánh Sáng Bản Thể Tôi tin rằng Barbara Brennan có thể dễ dàng được xem như một nhà chữa trị bằng bàn tay và thấu thị có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 21. Có thể thấy rõ, công trình của bà mang tính tiên phon