Khuyến mãi

Chữ Văn, Quốc Ngữ Thời Kỳ Đầu Pháp Thuộc Tái bản theo bản in năm 1974
tiki.vn

Chữ Văn, Quốc Ngữ Thời Kỳ Đầu Pháp Thuộc Tái bản theo bản in năm 1974

125.000

125.000

Thông tin sản phẩm

Chúng ta đều thống nhất rằng chữ Quốc Ngữ là thứ chữ mà các giáo sĩ phương Tây cùng rất nhiều người Việt dùng chữ Latinh để ghi âm cách phát âm của người Việt. Ban đầu, chữ Quốc Ngữ chỉ nằm trong mục đích truyền giáo, nhưng sau này, chữ Quốc Ngữ được người Việt chấp nhận. Từ đó, đóng góp và ảnh hưởng của chữ Quốc Ngữ với xã hội đã là thứ đồng hành không thể tách rời với lịch sử. Với điều đó, hiểu được tầm quan trọng, nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên cứu, đề cập về lịch sử hình thành và truyền bá. Năm 1974, Nh